List of active policies

Name Type User consent
Przetwarzanie moich danych osobowych Privacy policy All users
Polityka cookies Privacy policy All users

Summary

Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym do udziału w poszczególnych wydarzeniach Konkursowych, do których dostęp uzyskiwany jest poprzez Uczelnianą Platformę Konkursową Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości (SWWS) są ich Organizatorzy. 

Pełne treści klauzul informacyjnych RODO znajdują się w Regulaminach Olimpiad i Konkursów.


Full policy

Natomiast w pozostałym zakresie (obsługa informatyczna konta, udział w wydarzeniach organizowanych przez SWWS) administratorem danych pozostaje Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiśniowej 50. 

Z pełną treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych na Uczelnianej Platformie Szkoleniowej SWWS można się zapoznać na stronie https://moodle.swws.edu.pl/Summary

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Objaśnia, czym są pliki Cookies i w jaki sposób są one wykorzystywane. 

Full policy

§ 1 

Podstawowe definicje 

 1. Administrator - Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, prowadząca działalność pod adresem: ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5213842228, o nadanym numerze REGON: 381510697, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w Urządzeniu Użytkownika. 

 1. Serwis – strona internetowa Konkurs Liga Sprawiedliwości, funkcjonująca pod adresem: https://liga.aws.edu.pl/. 

 1. Serwis zewnętrzny - strony internetowe partnerów, usługodawców bądź usługobiorców Administratora. 

 1. Użytkownik - każdy podmiot, dla którego świadczone są usługi drogą elektroniczną poprzez Serwis. 

 1. Cookies (ciasteczka) - to pliki, głównie tekstowe, zapisywane oraz przechowywane na Urządzeniu Użytkownika podczas przeglądania Serwisu. 

 1. Urządzenie - urządzenie elektroniczne z oprogramowaniem, przy pomocy którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. 

 

§ 2 

Rodzaje Cookies 

 1. Cookies “sesyjne” - są to pliki tymczasowe, przechowywane w Urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (strony internetowej). 

 1. Cookies “trwałe” - są to pliki przechowywane przez Serwis w Urządzeniu Użytkownika do czasu ich ręcznego usunięcia lub przez czas określony w parametrach konfiguracji Urządzenia. 

 1. Cookies “wewnętrzne” - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu. 

 1. Cookies “zewnętrzne” - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. 

 

§ 3 

Cele wykorzystywania Cookies 

 1. Funkcjonowanie Serwisu – Administrator wykorzystuje pliki Cookies do zapewnienia niezbędnych funkcji Serwisu: logowania i uwierzytelniania Użytkownika, obsługi podstawowych funkcjonalności oraz ochrony przed niewłaściwym wykorzystywaniem konta przez Użytkownika. 

 1. Dane statystyczne i analiza Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych, takich jak statystyki odwiedzin Serwisu oraz analizy zachowania Użytkownika w serwisie. 

 1. Dostosowanie i personalizacja Serwisu – Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celach dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika i zapamiętywania jego preferencji, takich jak preferowany język czy dane logowania. Służy to usprawnieniu usług świadczonych poprzez Serwis. 

 1. Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych. 

 

§ 4 

Warunki przechowywania Cookies 

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich zapisywania oraz uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać poprzez konfigurację przeglądarki internetowej.  

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć pliki Cookies w przeglądarkach internetowych oraz urządzeniach mobilnych. Szczegółowa informacja, w jaki sposób można to zrobić, znajduje się na stronie: jak wyłączyć pliki Cookies? 

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć zapisane pliki Cookies korzystając z dostępnych narzędzi Urządzenia, za pośrednictwem którego uzyskuje dostęp do Serwisu. 

 

§ 5 

Wymagania serwisu 

 1. Wprowadzanie ograniczeń pod kątem dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować wadliwe działanie niektórych funkcji oferowanych przez Serwis. 

 1. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie funkcji Serwisu, wynikające z ograniczenia przez Użytkownika możliwości zapisywania oraz odczytu plików Cookies. 

 

§ 6 

Bezpieczeństwo 

 1. Mechanizm składowania oraz odczytu – mechanizmy składowania i odczytu plików Cookies w żaden sposób nie są powiązane z danymi osobowymi Użytkownika oraz nie umożliwiają pobierania poufnych informacji z Urządzenia Użytkownika. 

 1. Cookies “wewnętrzne” - zastosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. 

 1. Cookies “zewnętrzne” - za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookies. 

 

§ 7  

Serwisy zewnętrzne 

 1. Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika: 

 • Google Analytics 
 • Google Play
 • Apple Store
 • moodle.com
 • conecti.me

§ 8 

Zmiany w Polityce Cookies

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookies bez konieczności informowania o tym użytkowników. 

 1. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookies zawsze będą publikowane na tej stronie. 

 1. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookies.